Matnyttiga tips

Här följer lite tips och råd till dig som planerar att bygga och montera ditt attefallshus.
Det kan vara nyttigt för dig att läsa igenom detta för att få information om vissa saker som kan underlätta bygget. Detta då man ofta glömmer av eller inte tänker på några av dessa sakerna vid monteringen av våra attefallshus. Förhoppningsvis så kan dessa tips underlätta monteringen och planeringen för bygget av ditt attefallshus.

För att förenkla för dig så har vi även satt ihop en handbok för monteringen av ditt attefallshus, det kan du hitta här>>
Du kan också ladda ner handboken via bildlänken här brevid.

Här följer kortfattat saker du bör tänka på:
Först bör du stämma av med din kommun om vilka regler som gäller i just din kommun, detta då reglerna skiljer sig från kommun till kommun.

Planerar du att bygga ditt Attefallshus närmare än 4.5m ifrån tomgränsen och den gränsar till din granne, så måste du få din grannes medgivande. För säkerhetsskull så bör du även få det medgivandet skriftligt.

En viktig sak är att se över vilka markföhållanden som råder där du har tänkt bygga ditt attefallshus. Detta för att det är avgörande för vilken typ av grund som behövs. Är du osäker så kontakta en snickare eller markanläggare.

Fundera om du behöver fler fönster eller dörrar än de som ingår i byggsatsen?

Dom flesta väljer att isolera sitt attefallshus. När det gäller isoleringen så bör du fundera igenom hur du kommer att använda ditt attefallshus. Ett tips är att inte bara tänka hur du ska använda det just nu, utan även att skapa så bra förutsättningar som möjligt på längre sikt.
Hur tänker du värma upp ditt Attefallshus?
Kommer du använda huset för övernattning/boende då och då eller enbart som ett förråd?
Ska det enbart användas som fritidshus eller är planen att använda ert attefallshus som permanent boende direkt eller om några år?
Du bör fundera över hur det ser ut med el, vatten och avlopp. Ska det dras fram? Det är ofta inga större procedurer men något som man bör bestämma innan man börjar bygga sitt Attefallshus.

Tänk på att el, vatten, avlopp, isolering och takbeklädnad inte ingår i leveransen av ditt attefallshus.

Är det fler saker som du funderar kring så är du givetvis välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig gärna med en byggkalkyl och ger dig fler tips och råd för att göra det lättare för dig när du ska fatta beslut om vilket attefallshus som passar bäst för just dig enligt era specifika behov.

manual-1
Verktyg du behöver

Här följer en lista på verktyg som du kommer behöva för att montera ditt Attefallshus.

En manual med materialspecifikation.
Hammare, gärna 1st per/person.
En skruvdragare alternativt skruvmejsel.
Minst en kniv.
Minst en tumstock.
1st vattenpass.
Kan behövas ett spännband.
En handsåg altenativt sticksåg och girsåg/girlåda för lister m.m.

Råd vid montering

Här följer några råd som du bör ta till dig innan monteringen av ditt Attefallshus.

Innan du sätter igång med arbetet så bör du läsa igenom manualen noggrant. Detta bör du göra innan själva arbetet påbörjas. Med manualen som hjälpmedel så planerar du för hur arbetsgången skall vara.

Ett annat tips är att förvara manualen i en plastficka, och gör det även fast det inte regnar för stunden. Om man är en händig person så kanske man tycker att detta är ett onödigt tips. Men faktum är att du slipper göra en massa fel i all hast som man sen får ställa till rätta.

Vid alla typer av husbyggnationer så är det viktigt att man säkerställer en välgjord grund och en grundstomme. En sak som är bra att tänka på är att om vissa grundstenar inte är i våg så riskerar ni att dörrar och fönster inte fungerar helt optimalt och det kan även uppstå sprickor i fasaden.

Här finns en fil med generell plintplansförslag >>

När du är klar med grunden är nästa naturliga steg att se till att kontrollera så att alla delar till ditt Attefallshus är med enligt den bifogade materialspecifikationen.

Efter det så kan det vara smart att sortera samtliga delar så de finns uppdelade på rätt plats och att du på så sätt har dom lätt till hands när de behövs.Sortera sedan delarna så att de ligger uppdelade på rätt ställe och att du lätt har dem till hands när de behövs.
Planerar du att isolera ditt golv så bör du spika fast stödbrädor för att bära upp trossbotten under golvåsarna. Detta bör du göra innan du monterar ihop grundstommen.

Säkerställ att golvkonstruktionen är helt i våg och glöm ej att kolla så att alla diagonaler i stugan är lika långa.
Ett tips är att ex använda tunna träkilar för att få grundstommen i våg.

Äntligen är det dags för den roliga delen av husbygget.

Det du börjar med är att lägga det första lagret stockar, dessa består av hela och halva stockprofiler. Något som är väldigt viktigt är att du kollar så att diagonalerna är rätt och spikar fast lagret i grundstommens alla hörn med långa spik. Vi föredrar att förborra och skruva fast det första lagret.

Efter detta så är det dags att få golvet på plats så du har någonstans att stå när du monterar upp resten av väggarna.
Ett bra tips är att täcka golvet med skyddspapp för att inte smutsa ner eller skada golvet under tiden arbetet pågår.

Golvbrädorna som skickas med är råspont och tanken är att de ska vara ett undergolv för parkettgolv, laminatgolv, heltäckningsmatta eller vad du väljer själv. En del är väldigt nöjda med att ha golvet som det är med den hyvlande översidan som underlag, detta trost att den kan innehålla lite kvistar och små sprickor.Vi har själva sett exempel på detta som har blivit väldigt snyggt.

Nu är det bar att knuta på, varv efter varv tills det är klart. Missa inte att slå ner hörnen ordentligt på varje varv så det inte uppstår glipor mellan stockarna.
VIKTIGT: slå aldrig direkt på sponten utan använd en brädbit att lägga emellan och slå på.
Ställ brädet på kant i knuturtaget och hamra sedan ihop hörnen.

När väl fönster och dörr skall onteras är det viktigt att du håller koll så det går rätt till

Om du skulle råka bygga för högt så kan det resultera i att det blir svårt att få ner dom i öppningen. Det kan också vara smart att då och då se över så att sidväggarna inte lutar utåt vid fönster eller dörröppningar. Om du upptäcker detta så slår du ihop dom.

Lite extra styrka kan du behöva när det är dags att få ihop väggen och få den övre stocken att haka i det föregående varvet. Då kan det vara smart att ex använda spännband för att stötta vägarna från sidorna.
VIKTIGT: Över dörrar och fönster bör det finnas en spalt som tjänar som en krypmån eftersom det är oundvikligt att huset kommer att sjunka ihop när träet/virket torkar. Detta är alltså inte något fel, utan helt normalt.
Du kan fylla detta utrymme med lite isolering och sen täcka över spalten med den levererade täcklisten.

Nu är det dags att få takstolarna på plats, en enkel match då uttagen för dessa är klara, spika sedan fast dom med långa spik.

Nästa naturliga steg är att få upp råsponten på taket. Spika fast den på taket och kontrollera så att sponten blir ihopslagen över hela brädans längd. Detta så du inte riskerar att sista brädan inte passar om hela taket ligger som en solfjäder.

Det är vanligt att du får såga av den sista brädan på varje halva av taket på längden, annars passar inte takstolens längd. Detta är också helt normalt.
Vid varje takstols ände märker du brädet och dra ett streck genom alla märkningarna.

När du sen justerar fönster och dörrkarmar genom att väga in den undre sidan av karmen och sen fäst den i den underliggande stocken. Väg in sidorna på karmen och fäst i överkant med skruv så du har möjlighet att justera karmen vid behov senare i monteringen.

VIKTIGT: Är att avlägsna den översta justeringsskruven detta för att huset kan sätta sig. Det går alltid att justera fönster och dörrar så att de kan öppnas och stängas utan stor ansträngning.
Vad du än gör så använd aldrig hyvel! Varken när du bygger upp huset eller senare, om en dörr eller ett fönster skulle kärva.

VIKTIGT: Det är fullt normalt att huset sätter sig.
Hus som byggs av knuttimrat virke kommer att sjunka ihop då de får stå. Det innebär att huset kommer att sätta sig några centimeter. Detta på grund av att träet torkar och att stugan inte blivit helt tätt sammanslagen vid montering.

Om du skulle uppleva att det har varit problematiskt att få ihop stockvarven på grund av regn under byggnationen är det skönt att veta att väggstockarna kommer att täta sig själva efter att stugan fått stå i några månader.

Sättningen har vi tagit hänsyn till under husets tillverkning och vi har därför lämnat ett mellanrum eller gjort uttag mellan fönster & dörrkarmar samt överliggande planka & stock.
När du vill täcka över detta mellanrum så spikar du fast den levererade listen över springan, glöm inte att lägga in isloering i springan, här kan du använda mineralull.

manual-2
manual-3
manual-4
manual-5
manual-6
manual-7
Takbeläggning

VIKTIGT:Efter att du spikat fast råsponten på taket är det viktigt att direkt täcka taket med ett skikt som är vattentätt. Om det färdiga taket blir utsatt för väta är det stor risk att takbräderna vinklar sig uppåt och då drar ut spiken när de sväller av vätan.

Du inleder med en underlagspapp som du sedan täcker med takpapp, shingel eller kanske plåt.
Om du ska tilläggsisolera är det viktigt att inte glömma luftningen av taket. Ifall det kommer fukt inifrån byggnaden orsakar detta sannolikt fuktskador i träpanelen om man inte ser till att fukten försvinner med hjälp av ventilation.

Ventileringen åstadkommer man enklast genom att bygga en luftspalt mellan värmeisolering & träpanel.
Förse denna luftspalt med öppningar vid både nock & takfot.

Det är att rekommendera att du monterar på takrännor & stuprör för att förhindra att regnvattnet rinner utefter väggarna på din stuga.
Dessa förhindrar dessutom att vatten från taket får jord & sand att sprätta upp på din stuga & missfärga den nedre delen.

Håll taket rent från stora mängder snö.

Om du vill lägga grästak på din stuga hittar du en principskiss här till höger. För att få professionell hjälp bör du kontakta en fackman på området. En av de bästa hittar du här http://www.torvtak.se

.

manual-7
tak-1
Ytbehandling av din stuga

Så fort du har färdigställt ditt hus är det viktigt att du behandlar det med en impregnering. vi föreslår en oljebaserad sådan och den skall appliceras både in & utvändigt. Extra viktigt är att behandla ändträet!

Många problem med trähus kan härledas till fukt. Fukten går lättast in längs med fiberriktningen, därför är just behandling av ändträet extra viktig. Se till att få det ordentligt tätt redan vid grundbehandling med grundolja eller grundfärg.

Måningsmetod
Här rekommenderar vi systemmålning – detta ger dig det tryggaste skyddet till den mest kostnadseffektiva underhållskostnaden.

Systemmålning innebär kort & gott att man grundoljar, målar med grundfärg och sedan stryker minst 2 ggr med en toppfärg.
Vi rekommenderar produkter från tillverkare med gott rykte och lång erfarenhet i branschen.

Innan montering är det viktigt att du behandlar golvbjälkarna med träskydd.
Det är alltid rätt att rådfråga en färgfackhandel och försäkringsbolagens färgtester (bland annat Folksam) ger dig mycket information för att hitta rätt.

Vi rekommenderar att du rådfrågar färhandlare eller försäkringsbolag!

yta-1
Ventilation

För att undvika fukt & mögelproblem i din stuga/ förråd så måste du montera ventiler eller galler (ingår ej i leveransen).
Montera en ventil eller galler i varje gavel
VIKTIGT: gäller ALLA Attefallshus-Sveriges stugor, Attefallshus, förråd & lekstugor.

Använd med fördel en byggställning och ha tilgång till bra verktyg. Eliminera risken för fall eller skador på andra.

När du väljer galler elelr ventil så välj helst inte en ljus kulör, detta för att missfärgningar syns mindre på mörka kulörer och en mörk kulör blir även varmare vilket gör det svårare för mögel då väggen torkar snabbare.

För att undvika onödig miljöpåverkan  rekommenderar vi såklart miljöanpassade produkter.

Håll växtlighet borta från fasaden för att undvika ett dåligt mikroklimat.

Titta till fasaden några gånger om året så att du upptäcker små angrepp innand e vuxit sig stora.
Har stugan fått mögelangrepp så tvätta bort dessa med klortvätt eller medel som är tillverkade speciellt för mögelangrepp. Dessa hittar du hos välsorterade färghandlare.

Vädra huset noga, om ett trähus står ouppvärmt vintertid utsätts det lättare för mögelangrepp inomhus i de fall man inte har god cirkulation på luften. Detta gör det extra viktigt att installera ventiler för vädring både vid golvet och uppe vid taknocken.

Inomhus kan man använda en vattenlöslig panellack. Panellack förhindrar att väggarna drar åt sig både smuts & sporer.
Trä attraherar mögel och ett kallt, fuktigt hus är mums för mögelsvamp.

Tilläggsisolera

Du isolerar väggarna med dessa skikt.
Häfta fast vindpapp på väggtimret, efter det kommer reglar & isolering.

Om stugan är uppvärmd året runt så ska du nu ha en ångspärr, allra sist, in mot rummet, så kommer innerväggen. Denna är antingen av panel eller någon typ av väggskiva.

I de fall stugan står ouppvärmd under längre perioder kan du hoppa över ångspärren.

Vid tilläggsisolering av stugan är det viktigt att komma ihåg att stugan sätter sig och att man därför inte låser väggarna med statiska reglar.
använd istället glidreglar. Attefallshus-Sverige tillhandahåller glidbeslag (se bild) Dessa gör monteringen enklare. Vi levererar beslagen med passande skruv och torxbit till skruvdragaren.

Beslagen fäster du med två skruvar i väggstocken och en skruv som sitter i regelns överkant. För varje meter regel behövs ett glidbeslag.

Om du hellre vill kan du tillverka reglarna själv genom att skära in ett eller flera längsgående spår i regeln med din cirkelsåg (se bild)

Dessa spår ska gå igenom hela regeln och du sågar så att spåret är minst 10cm långt, detta gäller även på undersidan. (se bild)

Du fäster sedan regeln i väggen med en spik i det längsgående spårets överkant. (se bild)

VIKTIGT: lämna ett par cm mellanrum mellan regeln & taket (se bild). Regeln kan spikas fast i det understa stockvarvet.
Om du ignorerar sättningen så kommer väggarna att hänga på innerväggsreglarna och orsaka sprickor mellan väggplankorna, detta i sin tur medför att dessa vrider sig, detta är ett fel som är väldigt omständigt att rätta till i efterhand.

Hur du isolerar taket inifrån kan du se på bilden till höger. Du kan också lägga på en isolering utifrån och principen med de olika lagren är densamma.

vinkel-1
Montering av glidbeslag 3 skruvar/beslag, 1beslag/m vägg.
Bild 1. Såga det längsgående spåret genom regeln
Bild 1. Såga det längsgående spåret genom regeln
sag-2
Bild 2. Så ser det ut.
sag-3
Bild 3. Spika fast regeln i spåret
Bild 4. Lämna sjunkmån till taket
Bild 4. Lämna sjunkmån till taket
Vindsäkring

På många platser är det vanligt att regnet kommer, inte bara uppifrån, utan även horisontellt. Vi rekommenderar då att tilläggsisolera inifrån.

Vindpappen förhindrar då att blåsten trycker in vatten i rummet.

Om ditt hus står på ett utsatt ställe, tex i skärgården, vid kusten eller på fjället så tycker vi att du bör säkra de översta väggbräderna med vertikal regel som förhindrar taket att blåsa av.

Du skruvar fast en regel i varje hörn bakom knutningen från översta väggbrädet till understa. Det är klokt att använda mässingsskruv för att en gång om året kunna öppna den nedre skruven och justera för krympning.

OBS: reglar & skruvar ingår inte i leveransen eftersom detta är försiktighetsåtgärder som bara bör göras på hus som är utsatta för kraftig vind.

Start typing and press Enter to search