Här kan du hitta svaren på vanliga frågor om Attefallshus

Vad är ett Attefallshus?
Svar: Det är ett sk. komplementhus riksdagen har beslutat ska kunna byggas utan bygglov.

Varför kallas det Attefallshus?
Svar: För att sittande bostadsminister som genomförde reformen heter Stefan Attefall.

Från vilken datum får jag lov att bygga ett komplementhus?
Svar: Beslutet gäller från den 2 juli 2014.

Hur stort får komplementhuset vara?
Svar: Ytan får vara max 25 kvm och en max nockhöjd på 4 meter.

Får jag lov att använda den som permanentbostad?
Svar: Ja det får du.

Får jag använda mitt Attefallshus som tex. frisörsalong eller för annan kommersiell verksamhet?
Svar: NEJ, ett attefallshus är avsett som komplementboende till en bostad och kommersiell verksamhet räknas inte som komplementboende

Krävs det några intyg för att uppföra ett Attefallshus?
Svar: Det krävs att man gör en anmälan och att huset är ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov. Detta anmäler du till din hemkommun. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för hur du går tillväga.

Vad händer om jag bygger utan anmälan till kommunen?
Svar: Om du börjar bygga något innan ett startbesked kan du drabbas av en sanktionsavgift.

Kan jag ha flera komplementhus på tomten?
Svar: Ja det kan du men den totala ytan tillsammans får inte överstiga 25 kvm. Tex 20 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd på ett annat ställe på tomten.

Om jag redan har idag har en friggebod på tomten kan jag ändå bygga ett komplementhus?
Svar:Ja nuvarande regler för friggebodar behålls. Det blir således möjligt att bygga både 25 kvadratmeter komplementbostadshus och 15 kvadratmeter friggebodar i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus.

Hur när tomtgränsen kan jag bygga?
Svar: Om huset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter förutsätts precis som med friggebodarna grannarnas godkännande. Kontakta din kommun för hur du upprättar ett avtal mellan grannar.

Kan jag bygga till mitt befintliga hus utan bygglov?
Svar: Ja det kan du med max 15 kvm.

De hus som säljs på Attefallshus-Sverige.se, Kan man bo i dem på vintern?
Svar: Ja de som är isolerade och som gjuts med riktig gjutplatta på mark.

Vilken grund bör jag använda?
Svar: Om huset inte ska användas som permanentbostad räcker det med att placera huset på plintar eller liknande grund. Med ett permanentboende kommer större krav på hur huset byggs, nu gäller att se till så att huset byggs stabilt och riktigt redan från grunden. Därför är det viktigt att tänka igenom hur man vill gå tillväga när man ska bygga sin husgrund till attefallshuset. Vi rekommenderar att gjuta platta på mark som idag är ett av de vanligaste sätten att lägga en husgrund på. Att gjuta platta på mark tillåter att man kan gjuta in isolering och golvvärme i ett enda stycke, något som kan komma att vara nödvändigt om man ska använda attefallshuset som permanentbostad

Kan jag koppla till Attefallshuset i det kommunala VA-nätet?
Svar: Ja om du gör en bygganmälan. Kontakta din kommun hur du ska gå tillväga.

Får jag bygga till tvättstuga och kök i Attefallshuset?
Svar: På 25 kvadratmeter är det utan problem möjligt att bygga in toalett, dusch och liten köksvrå. Den utökade höjden från mark till taknock till fyra meter gör att man dessutom kan få plats med exempelvis en loftsäng.

Kan jag bygga en anslutande altan till Attefallshus.?
Svar: Ja det kan du om du följer de regler som gäller vid byggnation av altan. Vilka regler som gäller hittar du enkelt på Boverkets hemsida.

Start typing and press Enter to search